[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านโนนโก
 
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป        เลือกภาษาที่ต้องการอ่าน ( หากต้องการดูภาษาอื่นอีก กรุณากดปุ่ม "ย้อนกลับ" แล้วจึงเลือกภาษา )   
IP ของคุณคือ 18.210.11.249        มาเลเซีย   ฟิลิปปินส์   เวียดนาม   เกาหลี   จีน   ญี่ปุ่น  อังกฤษ 

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านโนนโก
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
นางณัฐพัชญ์ ใจดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 87 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข่าวด่วน nkkn5
e-nkkn

  
ประวัติโรงเรียน  
 


ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านโนนโก  กลุ่มโรงเรียนนาหนองทุ่ม  อำเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ 2515  โดยการนำของ   นายเคน  วงษ์สีหา  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนโก ได้เป็นผู้ริเริ่มร่วมกับชาวบ้านบ้านโนนโกจัดหาวัสดุอุปกรณ์สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว จำนวน  2  ห้องเรียนโดยลงมือปลูกสร้างในสถานที่ซึ่งเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านโนนโก  และ   ใน วันที่  14  พฤษภาคม  พ .ศ 2515 ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนโดย   นายสานิต  คำหงษา  นายอำเภอชุมแพ  และ  นายองอาจ   อนันตทิญญา หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอชุมแพ  จากนั้นได้มอบโรงเรียนบ้านโนนโกให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไปโดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   4  มีนักเรียนในเขตบริการจากบ้านห้วยอีเปาะ  บ้านนาหนองทุ่ม  บ้านโนนทองหลาง  มาร่วมเรียนด้วยบางส่วน

    ต่อมาทางราชการได้จัดงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  .1 ฉ และได้ทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.. 2516  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนโล่งจำนวน  2  ห้องเรียนและได้ทำพิธีมอบอาคารเรียนหลังใหม่โดย นายเล็ก   ราชมณี  นายอำเภอชุมแพ  เมื่อวันที่  24  กันยายน  .  2516  และอาคารหลังเดิมที่สร้างโดยชาวบ้านได้ทำการรื้อถอนเพื่อนำวัสดุไปก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดโกสินทร์วนารามบ้านโนนโกและหลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ

 

ตราประจำสัญลักษณ์

 

วิสัยทัศน์  ( VISION )

“ เสริมสร้างวิถีชีวิต  สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงข้างเครือข่ายชุมชน  
เด็กทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา”
.......................................................................................................................

 

พันธกิจ  ( MISSION )

1. สร้างเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

3  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ผู้เรียน 

4. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

5. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและนำข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพสู่ประชาคมอาเชียน

6. สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
.......................................................................................................................

เป้าประสงค์  ( GOAL )

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพื่อ สร้างวิถีชีวิตพอเพียง

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

3. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

4. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

5.  ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเชียน

6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
.......................................................................................................................

ปณิธาน/คำขวัญของโรงเรียน

“ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง ”
.......................................................................................................................

ปรัชญาโรงเรียน

“ ททมาโน ปิโย โหติ        ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ”
.......................................................................................................................

อัตลักษณ์

“ออมทุกวัน  ขยันเรียนรู้”
.......................................................................................................................

เอกลักษณ์

“โรงเรียนแห่งการเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 


 


หน้าแรก | ข่าวสาร | สาระ/ความรู้ | คลังรูปภาพ | กระดานสนทนา | สมุดเยี่ยม |  ปฏิทินกิจกรรม | ดาวน์โหลด | ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนบ้านโนนโก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290 โทร 085-0065543
:: ผู้ดูแลระบบ ครูสนิด อ่อนสา :: e-mail : admin.nkkn5@gmail.com ::
เชคเมล์ :: hotmail : gmail : Thaimail : thai : Yahoo! : obecmail (ใช้ในระบบราชการ)
:: designed by sanit.com