ชื่อ - นามสกุล :นายประมวล คุณศรี
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :สอนชั้น ป.3
ที่อยู่ :
Telephone :0804071889
Email :pramaun508@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :