ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกัลยณัฏฐ์ ไชโยแสง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ :43 ม.11 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
Telephone :0910606365
Email :praewkanyanat@gmail.com