ชื่อ - นามสกุล :นางณัฐพัชญ์ ใจดี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น อนุบาล 2
ที่อยู่ :
Telephone :0815742469
Email :nangnathphachy@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :