ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ถมญาณี โฉมจินดา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอน ชั้น ป.1
ที่อยู่ :89 ม.6 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Telephone :0809953691
Email :Thomyanee@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :