ชื่อ - นามสกุล :สุภาวิณี เต้จั้น
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนประจำชั้น ป.6
ที่อยู่ :60/1 ม1 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
Telephone :0849003860
Email :suphawinitick@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :