ชื่อ - นามสกุล :นางปรีญานุช ศรีสวะ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอยวิทยาศาสตร์ ป.4-6
ที่อยู่ :บรรจุ 24 กค.2563
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :