ชื่อ - นามสกุล :นางพรธนา ทิพรักษ์
ตำแหน่ง :ครู อันดับ ค.ศ.3
หน้าที่หลัก :สอนประจำอนุบาล 2
ที่อยู่ :68 ม.8 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
Telephone :0866311704
Email :natathip@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่การเงิน