หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : อบรมครูแกนนำคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต สพป.ขก.๕
โดย : admin
อ่าน : 3433
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2557
พิมพ์ 

นายสนิด อ่อนสา น.ส.วันวิสา ทองติง นางลัดดาพร คล่องขยัน เป็นตัวแทนครูศูนย์โนนหันฯ อบรม / วัน